Regulamin

W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów Naszego obiektu oraz ich mienia prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

1. Doba rozpoczyna się o godz.16.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dopasowania godzin.

2. Opłata za pobyt: zadatek 50% płatny na konto a reszta + opłata uzdrowiskowa i kaucja 600 zł płatne w dniu przyjazdu.

3. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz przebywania wszelkich zwierząt.

4. W celach meldunkowych klient jest zobowiązany do okazania dowodu osobistego lub paszportu.

5. Ze względu na bezpieczeństwo i mienie wszystkich gości na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby nie będące Naszymi klientami (nie zameldowane w Naszym obiekcie).

6. W Naszym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz nadużywania innych używek.

7. Obowiązuje cisz nocna 22.00-7.00 a w ciągu dnia nie zakłócamy pobytu innym wczasowiczom.

8. Cena najmu obejmuje umeblowanie, naczynia i pościel.

9. Wczasowicz ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych.

10. Wczasowicz jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia właścicieli o ewentualnych brakach lub uszkodzeniach zastanych w obiekcie, jak również o szkodach powstałych z winy gościa.

11. Parking na ternie obiektu jest parkingiem niestrzeżonym.

12. Okna, drzwi balkonowe i wejściowe zostawiamy zamknięte zwłaszcza w okresie grzewczym(szybkie wietrzenie przy zakręconych kaloryferach) a w pozostałych okresach ze względu na bezpieczeństwo i opady atmosferyczne.

13. Wczasowicz korzystający ze wszelkich urządzeń na terenie obiektu DOMEK 87 czyni to na własną odpowiedzialność.

14. Rodzice lub opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci przebywające pod ich opieką.

15. Chrońmy środowisko-segregujemy śmieci, oszczędzamy prąd, wodę i gaz.

16. Przed wyjazdem i zdaniem kluczy zajmowane pomieszczenia należy pozostawić w należytym porządku, usunąć odpadki, umyć naczynia.